Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej – zaprasza o. Włodzimierz Tochmański

Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej – zaprasza o. Włodzimierz Tochmański

OCD filmik

Warunki uczestnictwa
w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej
Czerna, 18 lipca 2020 roku

W świetle obowiązujących przepisów prawnych w spotkaniu może wziąć udział osoba, która dobrowolnie wyraziła na to zgodę i oświadczyła, że:
a) jest zdrowa oraz
– nie miała wcześniej kontaktu z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę, izolację lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem,
– w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami Polski,
– w przeciągu ostatnich dwóch tygodni nie była w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
– od ostatnich 14 dni nie posiada żadnego z wymienionych objawów infekcji układu oddechowego, takich jak gorączka, duszności, kaszel oraz innych niepokojących objawów chorobowych;
b) jest wyposażona we własne indywidualne środki ochrony osobistej (osłonę nosa i ust, tj. maseczkę lub przyłbicę, płyn dezynfekujący), które będzie używać podczas pielgrzymki;
c) zachowa 2-metrowy odstęp fizyczny od innych uczestników pielgrzymki i inne konieczne środki ostrożności;
d) zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich innych zasad sanitarnych określonych przez akty prawne i rozporządzenia;
e) oświadczyła, że w razie ich naruszenia lub poświadczenia nieprawdy, sama ponosi odpowiedzialność prawną.

http://szkaplerz.pl/aktualnosci/index.php?function=show_all&no=121
Z serdecznymi pozdrowieniami i darem modlitwy
o. Włodzimierz Tochmański OCD,
prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej)
członek Rady Programowej ORRK