Rocznica święceń kapłańskich ks. Andrzeja

Rocznica święceń kapłańskich ks. Andrzeja

Dzisiaj w tym świątecznym dniu, któremu patronuje św. Andrzej Bobola, Patron Polski, składamy serdeczne życzenia naszemu opiekunowi ks. Andrzejowi i cieszymy się z jego 22 rocznicy święceń kapłańskich. Niech dobry Bóg prowadzi i błogosławi, Matka Boża Bogucka wyprasza łaski, a św. Andrzej Bobola, Patron św. kapłańskich wstawia się w potrzebie. Wszystkiego najlepszego.

Dzisiaj też obchodzimy w Zakonie Karmelitańskich i naszym Arcybractwie wspomnienie św. Szymona Stocka, prosimy módl się za nami wszystkimi.