Modlitwy

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace. Radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i
co posiadam. Ochotnym sercem oddają się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i
ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić
wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i
zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja
rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna
i Twoim.
Amen.